2102854594 Ιουλιανού 1, Μεταμόρφωση kdemetres@hotmail.com

Ιουλιανού 1, Μεταμόρφωση, Αθήνα Τ.Κ.: 14451

Τηλέφωνο: 2102854594

Κινητό: 6978053400

E-mail: kdemetres@hotmail.com

Υπεύθυνος: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κατηγορία: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 5813

Ιστοσελίδα: http://www.kontogeorgos-carpentry.gr